dimecres, 1 de desembre de 2010

Noves qualificacions en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

Referència: DOGC núm. 5766 - 30/11/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/552/2010, de 8 de novembre, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. (Pàg. 87599)