dimecres, 22 de desembre de 2010

Pla d'estudis transitori dels ensenyaments superiors de música del Liceu

Referència: DOGC núm. 5779 - 21/12/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/4000/2010, de 13 de desembre, per la qual s'aprova, amb caràcter transitori, el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música del centre autoritzat de grau superior de música Liceu. (Pàg. 92246)