dimarts, 21 de desembre de 2010

Temaris i criteris de les proves d'accés als cicles de formació professional inicial, als d'arts plàstiques i disseny i als esportius

Referència: DOGC núm. 5778 - 20/12/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius. (Pàg. 91708)