dilluns, 25 de juliol de 2011

Bases generals i convocatòria de projectes de biblioteca escolar "puntedu" 2011

Referència: DOGC núm. 5927 - 25/07/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/164/2011, d'1 de juliol, per la qual s'aproven les bases generals per a la selecció de projectes de biblioteca escolar "puntedu", un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius, i s'obre convocatòria pública per a l'any 2011. (Pàg. 41348)