divendres, 1 de juliol de 2011

Preus públics a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya 2011-2012

Referència: DOGC núm. 5911 - 01/07/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/1614/2011, de 16 de juny, per la qual es fixen els preus públics dels serveis prestats a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n'aprova el barem per a les bonificacions i exempcions per al curs 2011-2012. (Pàg. 36453)