dilluns, 18 de juliol de 2011

Procediment, documents i requisits del procés d'avaluació a l'ESO per a les persones adultes

Referència: DOGC núm. 5922 - 18/07/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes. (Pàg. 39368)