dimecres, 13 de juliol de 2011

Convocatòria, centres i criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius 2011-2012

Referència: DOGC núm. 5919 - 13/07/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1706/2011, de 30 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2011-2012, es dóna publicitat als centres que l'imparteixen i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i increment d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament. (Pàg. 38441)
Enllaç: http://www.gencat.cat/diari/5919/11185106.htm