dimecres, 15 de febrer de 2012

Directrius i convocatòria de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2011-12

Referència: DOGC núm. 6067 (15/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/168/2012, de 6 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2011-2012.