dimarts, 14 de febrer de 2012

Subvencions d'activitats esportives en el Marc del Pla Català d'Esport a l'Escola 2011-12

Referència: DOGC núm. 6066 (14/02/2012)
Departament: Presidència
RESOLUCIÓ PRE/187/2012, de 9 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions del Consell Català de l'Esport per al desenvolupament d'activitats esportives en el Marc del Pla Català d'Esport a l'Escola, corresponents al curs 2011-2012.