divendres, 24 de febrer de 2012

Superfície mínima de determinades instal•lacions

Referència: DOGC núm. 6074 (24/02/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal•lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.
Enllaç: superfícies.