dijous, 2 de febrer de 2012

Modificació del procediment d'admissió de l'alumnat als centres

Referència: DOGC núm. 6058 - 02/02/2012
Departament: Ensenyament
DECRET 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (Pàg. 4242)