dimecres, 29 de febrer de 2012

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2012-13

Referència: DOGC núm. 6077 (29/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/313/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2012-2013.