divendres, 22 de febrer de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració

Referència: DOGC núm. 6321 (22/02/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 117/2013, de 19 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració.
Enllaç: currículum.