dissabte, 23 de febrer de 2013

Proves d'accés de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2013

Referència: DOGC núm. 6321 (22/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/299/2013, de 13 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2013.
Enllaç: convocatòria.