dimarts, 19 de febrer de 2013

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2013-14

Referència: DOGC núm. 6318 (19/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/254/2013, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2013-2014.