dimecres, 20 de febrer de 2013

Proves d'accés als cicles de formació professional inicial, als d'arts plàstiques i disseny, als esportius i als de nivell 1 i de nivell 3 2013

Referència: DOGC núm. 6318 (19/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/258/2013, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2013.
Enllaç: convocatòria.