dijous, 7 de març de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió d’allotjaments turístics

Referència: DOGC núm. 6330 (07/03/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 126/2013, de 5 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió d’allotjaments turístics.
Enllaç: currículum.