dimecres, 6 de març de 2013

Proves lliures pel títol de graduat en ESO i el certificat de formació instrumental per a majors de 18 anys 2013

Referència: DOGC núm. 6329 (06/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/415/2013, de 20 de febrer, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l’any 2013.