dilluns, 11 de març de 2013

Prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària 2012-13

Referència: DOGC núm. 6332 (11/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/463/2013, de 4 de març, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2012-2013.