divendres, 1 de març de 2013

Preinscripció i matrícula per al curs 2013-14

Referència: DOGC núm. 6326 (01/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014.