dimarts, 26 de març de 2013

Estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, per al professorat de formació professional 2013-14

Referència: DOGC núm. 6343 (26/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/613/2013, de 18 de març, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.