divendres, 4 d’octubre de 2013

Programes de qualificació professional inicial 2013-14

Referència: DOGC núm. 6473 (04/10/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/230/2013, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2013-2014, i es modifica l’Ordre ENS/329/2012, de 24 d’octubre, que n’aprova les bases.
Enllaç: convocatòria.