dijous, 6 de febrer de 2014

Cicle formatiu de grau superior d'eficiència energètica i energia solar tèrmica

Referència: DOGC núm. 6556 (06/02/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 14/2014, de 4 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'eficiència energètica i energia solar tèrmica.
Enllaç: currículum.