dilluns, 6 de juliol de 2015

Compromisos de qualitat dels serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Referència: DOGC núm. 6906 (06/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1492/2015, de 26 de juny, per la qual s'estableixen els compromisos de qualitat del servei d'assessorament i del servei de reconeixement acadèmic.
Enllaç: resolució.