divendres, 6 de novembre de 2015

Directrius de la prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2015-16

Referència: DOGC núm. 6992 (06/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2484/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016.
Enllaç: directrius.