dissabte, 28 de novembre de 2015

Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 7007 (27/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.