dijous, 19 de novembre de 2015

Proves lliures pel títol de graduat en ESO i pel certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys 2016

Referència: DOGC núm. 7001 (19/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2627/2015, de 12 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2016.
Enllaç: bases.