dilluns, 2 de novembre de 2015

Programes de formació i inserció 2015-16

Referència: DOGC núm. 6988 (02/11/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.