dimarts, 3 de novembre de 2015

Estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, per al professorat de formació professional 2015-16

Referència: DOGC núm. 6988 (02/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2409/2015, de 28 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.