dijous, 12 de juny de 2008

Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat

Referència: DOGC núm. 5151 - 12/06/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1813/2008, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2007-2008, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents (Pàg. 45029)
Inscripció: del 16 al 27 de juny de 2008 a la secretaria del centre en el qual l'aspirant hagi finalitzat el batxillerat
Proves: es realitzaran el dia 9 de setembre de 2008, a partir de les 9 hores