dimecres, 18 de juny de 2008

Requisits formals del procés d'avaluació en l'educació secundària obligatòria

Referència: DOGC núm. 5155 - 18/06/2008 Departament: Educació ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. (Pàg. 46397) Enllaç: https://www.gencat.net/diari/5155/08165082.htm