diumenge, 8 de juny de 2008

Preus del servei de menjador i de l'ajut individual

Referència: DOGC núm. 5147 - 06/06/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1712/2008, de 2 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2008-2009. (Pàg. 43583)