dijous, 14 de maig de 2009

Bases i convocatòria plans d'ocupació i actuacions de la xarxa d'orientació

Referència: DOGC núm. 5379 - 14/05/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització dels plans d'ocupació i per a les actuacions de la xarxa d'orientació per a l'ocupació. (Pàg. 39440)