dimecres, 27 de maig de 2009

Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2008-2009

Referència: DOGC núm. 5388 - 27/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1455/2009, de 20 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2008-2009, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents. (Pàg. 43125)
Inscripció: del 15 al 26 de juny de 2009
Proves: es realitzaran el dia 8 de setembre de 2009