dimecres, 13 de maig de 2009

Proves als ensenyaments superiors de disseny

Referència: DOGC núm. 5376 - 11/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1289/2009, de 4 de maig, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments superiors de disseny i s'estableix el procediment d'admissió per al curs 2009-2010. (Pàg. 38061)