dimarts, 26 de maig de 2009

Calendari escolar del curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5387 - 26/05/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 42877)