dilluns, 11 de maig de 2009

Proves de tècnic d'esport de nivells 1 i 3 d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 5376 - 11/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1278/2009, de 28 d'abril, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2009, d'Era Val d'Aran. (Pàg. 38013)