dimarts, 12 de maig de 2009

Proves ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals

Referència: DOGC núm. 5376 - 11/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1288/2009, de 4 de maig, de convocatòria de la prova d'accés als ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals per al curs 2009-2010, i s'estableix el procediment d'admissió per al curs 2009-2010. (Pàg. 38056)