divendres, 4 de febrer de 2011

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5811 - 04/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/226/2011, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els ensenyaments sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Ensenyament, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults, per al curs 2011-2012. (Pàg. 6636)