dimecres, 9 de febrer de 2011

Proves d'accés als ensenyaments de música curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5814 - 09/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/291/2011, de 4 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2011-2012. (Pàg. 7872)