divendres, 18 de febrer de 2011

Proves d'accés als cicles formatius i proves de caràcter general dels ensenyaments esportius 2011

Referència: DOGC núm. 5820 - 17/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/396/2011, de 9 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2011. (Pàg. 9951)