dilluns, 28 de febrer de 2011

Proves d'accés als cicles de formació d'arts plàstiques i disseny 2011

Referència: DOGC núm. 5827 - 28/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2011 i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 12258)