dimarts, 8 de febrer de 2011

Proves d'accés als ensenyaments de música en els centres integrats 2011-12

Referència: DOGC núm. 5813 - 08/02/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/292/2011, de 4 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música, en els centres integrats, per al curs 2011-2012. (Pàg. 7642)