dijous, 16 de juny de 2011

Bases reguladores i convocatòria per a l'aprenentatge actiu d'idiomes 2011

Referència: DOGC núm. 5900 - 15/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/115/2011, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2011. (Pàg. 33733)