dilluns, 6 de juny de 2011

Calendari escolar curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5894 - 06/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/102/2011, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 32034)