dimecres, 1 de juny de 2011

Impartició i centres del curs de preparació de les proves d'accés al grau superior 2011-12

Referència: DOGC núm. 5891 - 01/06/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1336/2011, de 19 de maig, sobre la impartició del curs de preparació de les proves d'accés al grau superior de formació professional inicial, per al curs 2011-2012, i es dóna publicitat dels centres que l'imparteixen. (Pàg. 31342