dijous, 30 de juny de 2011

Bases reguladores per realitzar accions formatives adreçades a treballadors desocupats

Referència: DOGC núm. 5903 - 20/06/2011
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/121/2011, d'1 de juny, de modificació de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya. (Pàg. 34551)