dimecres, 29 de juny de 2011

Convocatòria i bases reguladores per a la realització d'estades formatives professionals en altres països 2011

Referència: DOGC núm. 5903 - 20/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/120/2011, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per a la realització d'estades formatives en empreses o institucions d'altres països per part de grups d'alumnat d'ensenyaments professionals, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2011. (Pàg. 34516)