dilluns, 12 de setembre de 2011

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic 2011-12

Referència: DOGC núm. 5961 - 12/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/217/2011, de 6 de setembre, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics durant el curs 2011-2012. (Pàg. 47700)