dimecres, 21 de setembre de 2011

Beques de desplaçament i de residència per a l'alumnat de determinats ensenyaments postobligatoris 2011-12

Referència: DOGC núm. 5968 - 21/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/229/2011, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix en comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2011-2012. (Pàg. 48978)